Formularz zgłoszeniowy

Czy brałeś udział w ostatniej edycji (październik 2018)? Wyszukaj i uaktualnij poprzednią ofertę!

Wprowadź fragment nazwy, adresu e-mail, numeru KRS/CEIDG/NIP lub numer telefonu, aby wyszukać powiązane oferty. Fragment musi miec co najmniej 5 znaków.


Wprowadź nową ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Ulica i nr lokalu

Kod pocztowy w formacie XX-XXX


AGROTURYSTYKA / TURYSTYKA WIEJSKA
GASTRONOMIA

Charakter usługi objętej zniżką (można zaznaczyć więcej niż jedną usługę)

Zobowiązuję się do udzielenia co najmniej 50% zniżki na usługę główną określoną w powyższym punkcie

Jakich usług dotyczy zniżka.

Cena regularna i cena po zniżce.

Brak oferty promocyjnej na stronie w dniu 20 lutego jest jednoznaczny z odrzuceniem zgłoszenia

Sprzedaż oferty promocyjnej rozpocznie się nie wcześniej niż 28 lutego.

Link do miejsca (zakładka „Aktualności”, „Pakiety”, strona główna itp.) gdzie 20 lutego znajdzie się oferta promocyjna.

Szerokość zdjęcia 250 px (plik w formacie *.jpg lub *.png nie większy niż 250kB)

Szerokość zdjęcia 720 px (plik w formacie *.jpg lub *.png nie większy niż 1 MB)

Szerokość zdjęcia 720 px (plik w formacie *.jpg lub *.png nie większy niż 1 MB)

Szerokość zdjęcia 720 px (plik w formacie *.jpg lub *.png nie większy niż 1 MB)

Szerokość zdjęcia 720 px (plik w formacie *.jpg lub *.png nie większy niż 1 MB)

Pełny link do strony na Facebooka obiektu


Ulica i nr lokalu

Kod pocztowy w formacie XX-XXX

KRS

Numer KRS lub NIP lub Inny


Imię i nazwisko osoby do kontaktu z organizatorem

E-mail do osoby kontaktowej

Numer telefonu do osoby kontaktowejAkceptuję regulamin (link do Regulaminu PDF )

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Organizację Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” (dalej „Akcja”).

Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego inspektora ochrony danych (dpo@pot.gov.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i w związku z powyższym wyklucza w z udziału w Akcji.

Zapewniamy, że dane osobowe podane w procesie rejestracji zgłoszenia są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rejestracją zgłoszenia.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525 21 50 196 (dalej: Administrator lub POT).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
  • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
  • listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu pozyskiwania partnerów i promowania Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” (dalej „Akcja”) i dalej w związku z rejestracją zgłoszenia do udziału w bieżącej edycji Akcji.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie wykonawca materiałów promocyjnych, który w celu wysyłki do partnerów akcji materiałów promocyjnych otrzyma dane korespondencyjne zgłoszonych do akcji obiektów.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji o Akcji lub do czasu zaprzestania organizowania Akcji, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 7. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 8. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wyrażam zgodę na kręcenie filmów oraz fotografowanie na terenie obiektu przez Organizatora lub osoby, którym Organizator czynności te zleci – na potrzeby związane z promocją Akcji

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Joomla SEF URLs by Artio